Rozważania dotyczące mody zacząć należałoby od tego, czym ona właściwie jest? Najprostszą jej definicją jest stwierdzenie, że moda to nic innego,...